Sedan 2013-07-0 har förordningen om byggprodukter varit i kraft i Europeiska Unionen. Förutom CE-märkningen måste de produkter som tillhandahålls inom EU: s inre marknad ha en prestandadeklaration. Prestandadeklarationen ska vidarebefordras till slutkunden.

För dörrar och portar gäller CE-märkningen för följande Teckentrup-produkter:

Portar utan brandskyddskrav enligt EN 13241-1 | Vipportar för garage | Takskjutportar - garage | Takskjutportar - industri | Vikportar | Rullportar och rullgaller | Multifunktions-skjutportar | Ytterdörrar enligt EN 14351-1 | Brandskydd som ytterdörr enligt EN 16034 / 14351-1 |
 

Vi erbjuder dig den tjänst som du kan använda för att hämta prestandadeklarationen i PDF-format. För att hämta prestandadeklarationen för produkterna ska du ange det unika serienummer eller AB-nummer som du hittar på produktens CE-märke eller på beställningsdokumenten/beställningshandlingar. För svängdörrar som levererats efter den 15.04.2022 är det endast möjligt att hämta dem med hjälp av det unika DoP-numret som finns på CE-märket. För produkter som levererats före 01.01.16 krävs det unika dörr-/portnumret. Detta finns också på CE-märket på dörren.


Declaration of performance
V.v. ange din e-post-adress så att vi kan bekräfta din begäran att skicka dig prestandadeklaration. Om du har markerat e-mail-rutan ovan, sänder vi den efterfrågade prestandadeklarationen till denna e-mail-adress.
V.v. ange din postadress
Fält markerade med asterisk* är obligatoriska.
Du har begärt att försäkran om prestanda / s skickas per post. Var vänlig och ange din e-postadress (om tillgänglig) så att vi kan informera dig om e-post via e-post i förväg.