Imprint

 
 

Teckentrup B.V.
Elektrostraat 12
7483 PG Haaksbergen
+31 53 573 9020
verkoop@teckentrup.biz
 https://www.teckentrup.nl

 

De verantwoordelijke persoon in de zin van § 7 van de Duitse Telemediawet is Kai Teckentrup, Industriestrasse 50, 33415 Verl, Duitsland.

Rechtsvorm: GmbH & Co. KG, HR Gütersloh A 4173, statutaire zetel Verl.
Verkoopbelastingnummer: DE 209454739, WEEE-registratienr. DE 94099753
Persoonlijk aansprakelijke partner: Teckentrup Metalltüren GmbH, statutaire zetel Verl, HR Gütersloh B 1628,
Algemeen directeur: Kai Teckentrup

Informatie in de zin van de perswet, art. 18 van het Medienstaatsvertrag (MStV)
en § 5 van de Duitse Telemediawet (TMG)


Informatie over auteursrecht en aansprakelijkheid:

De informatie op deze internetpagina's wordt regelmatig bijgewerkt. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen gegevens in de tussentijd veranderd zijn of fouten en onnauwkeurigheden bevatten. Productillustraties dienen als voorbeeld te worden beschouwd. Zij komen derhalve qua uitrusting niet noodzakelijk overeen met het standaardgamma. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen. Daarom kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard of garantie worden gegeven voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Dit geldt ook voor alle andere internetpagina's waarnaar via een hyperlink wordt verwezen. De uitgever is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetpagina's die via een dergelijke link worden bereikt. Bovendien behoudt de uitgever zich het recht voor om de aangeboden internetpagina's te wijzigen of aan te vullen. De inhoud en de structuur van de internetpagina's worden beschermd door het auteursrecht. De reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder van teksten en beelden, is verboden of vereist in individuele gevallen de voorafgaande toestemming van de uitgever.

 

 

Afbeeldingscredits voor de foto's op de aandrijving side

© SOMMER Antriebs-und Funktechnik GmbH