Imprint

 
 

Teckentrup B.V.
Elektrostraat 12 | 7483 PG Haaksbergen
Phone: +31 53 573 9020
verkoop@teckentrup.biz
https://www.teckentrup.nl

Rechtsvorm: GmbH & Co. KG, HR Gütersloh A 4173, statutaire zetel Verl.
Verkoopbelastingnummer: DE 209454739, WEEE-registratienr. DE 94099753
Persoonlijk aansprakelijke partner: Teckentrup Metalltüren GmbH, statutaire zetel Verl, HR Gütersloh B 1628,
Algemeen directeur: Christian Hanke, Jens Heckenmüller


Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling van Teckentrup GmbH & Co. KG biedt de mogelijkheid om potentiële inbreuken op de regels te melden, ook anoniem.
Gebruik ons beschermde meldingskanaal via whistleblower.teckentrup.biz.

Informatie over auteursrecht en aansprakelijkheid
De informatie op deze internetpagina's wordt regelmatig bijgewerkt. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen gegevens in de tussentijd veranderd zijn of fouten en onnauwkeurigheden bevatten. Productillustraties dienen als voorbeeld te worden beschouwd. Zij komen derhalve qua uitrusting niet noodzakelijk overeen met het standaardgamma. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen. Daarom kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard of garantie worden gegeven voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Dit geldt ook voor alle andere internetpagina's waarnaar via een hyperlink wordt verwezen. De uitgever is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetpagina's die via een dergelijke link worden bereikt. Bovendien behoudt de uitgever zich het recht voor om de aangeboden internetpagina's te wijzigen of aan te vullen. De inhoud en de structuur van de internetpagina's worden beschermd door het auteursrecht. De reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder van teksten en beelden, is verboden of vereist in individuele gevallen de voorafgaande toestemming van de uitgever.

Afbeeldingscredits voor de foto's op de aandrijving side
© SOMMER Antriebs-und Funktechnik GmbH

naar boven