Elbarkaden Magdeburg


 
 

Gevarieerde benaderingen


Wonen, werken en onderzoek - op een moderne locatie met een historische ambiance: De nieuwe "Elbarkaden" in Maagdenburg, ingebed in het oude havencomplex direct aan de Elbe, presenteren zich als een stedelijk woon- en werkgebied. Om ervoor te zorgen dat bezoekers en werknemers de Speicher A-faciliteit gemakkelijk kunnen betreden en dat in de arcades aan alle beschermingseisen wordt voldaan, zijn alle branddeuren, rookwerende deuren, veiligheidsdeuren en industriële sectionaaldeuren zorgvuldig gepland en op elkaar afgestemd.

Hoe belangrijk het samenspel van alle betrokkenen bij een dergelijk veeleisend project is, blijkt wel uit de geplande deuren en poorten, die veel te bieden hebben, vooral op het gebied van functionaliteit en veiligheid, en tegelijk aan hoge esthetische normen moeten voldoen.


Download Case Study

naar boven