Zvukově izolační dveře

 
 

Hluk a hlasité zvuky na pracovišti mohou negativně ovlivnit pracovní klima a mít nepříznivé účinky na zdraví, bezpečnost práce, efektivitu a koncentraci. V tomto případě představují účinnou pomoc naše zvukově izolační dveře, a sice oběma směry. To znamená: V místnostech s vysokou hlučností zajistí, že zvuky neproniknou ven. A u obytných a kancelářských budov odcloní vnitřní prostory zvnějšku proti zvukům.
Zvukově izolační dveře Teckentrup jsou k dispozici v jednokřídlém a dvoukřídlém provedení. Dveřní prvky sestávají z pohyblivého dveřního křídla a pevné zárubně, lidově označované také jako dveřní rám. Zárubeň jednak tvoří obložení otvoru ve stěně, ale slouží také k uchycení závěsů a zapadacího plechu, do nějž zapadá západka zámku. Zárubně mohou být vyrobeny z nejrůznějších materiálů. Zejména ocelové zárubně se používají přednostně ve velmi frekventovaných prostorách kvůli jejich vysoké stabilitě a robustnosti.

Zvukově izolační dveře v interiéru

Ať už v kanceláři, ve veřejných budovách nebo doma: ochrana proti hluku je velmi důležitá pro zdraví a pohodu lidí. Zejména hluk a hlasité zvuky na pracovišti ovlivňují „pracovní atmosféru“ a také významně omezují schopnost soustředit se a vnímavost. Pro optimální pracovní výkon, pohodu a zdravý spánek je člověk odkázán na ticho. Běžné dveře mohou hluk přicházející z chodby nebo jiných místností pohltit pouze v omezené míře. Z tohoto důvodu se používají zvukově izolační dveře. Zvukově izolační dveře Teckentrup jsou k dostání jako vnější a vnitřní dveře. Zvukově izolační dveře mohou plnit dvě funkce: jednak funkci protihlukové ochrany zevnitř ven, např. v místnostech s vysokou úrovní hluku. A jednak mohou zadržovat hluk venku, např. v obytných nebo kancelářských budovách.

Těsně izolované křídlo zvukově izolačních dveří je navrženo tak, aby se pomocí speciálního těsnění dosáhla optimální zvuková izolace. V závislosti na vybavení dosahují zvukově izolační dveře Teckentrup testované podle normy DIN EN 20140/717-1 vynikající hodnoty až po vysokou zvukovou izolaci 57 dB.

Oblasti použití našich zvukově izolačních dveří:

  • Všechny průmyslové oblasti
  • Komerční prostory
  • Prostory pro pořádání akcí
  • Kina
  • Konferenční místnosti
  • Veřejné budovy
  • Bytová výstavba
Zvukově izolační dveře
Zvukově izolační dveře

Zvukově izolační dveře Teckentrup jako vnější dveře zajišťují, že zevnitř firmy neproniknou ven žádné zvuky.


Zvukově izolační dveře

Zvukově izolační dveře Teckentrup mají speciální konstrukci dveřního křídla, velmi hustý izolační materiál a speciální těsnění, které společně vedou k optimálním izolačním hodnotám.

 

Zvukově izolační dveře poskytují ochranu při vysoké úrovni hluku

Zejména v každodenním provozu musí být části pracovního prostoru s vysokou úrovní hluku odděleny od kanceláří a místností s nižší hladinou hluku. Zde se používají zvukově izolační dveře Teckentrup. Optimální zvukovou izolaci proti vysoké hladině hluku nabízejí zvukově izolační dveře Teckentrup z oceli. Zajišťují příjemnou akustiku, snižují hlukovou zátěž, zvyšují efektivitu práce a chrání zdraví. Precizní souhra dveřního křídla, zárubně, kování a podlahového těsnění zajišťuje účinnou zvukovou izolaci. Díky speciální konstrukci dveřního křídla, velmi hustému izolačnímu materiálu a speciálnímu těsnění dosahují dveře velmi dobrých hodnot zvukové izolace až 57 dB.

Zejména v budovách s velkým hlukem, např. ve zkušebnách motorů nebo turbín, je nutné dosáhnout vysoké hodnoty zvukové izolace. Zvukové vlny mohou proniknout i nejmenším otvorem. Proto je nutné optimální utěsnění zvukově izolačních dveří. Speciální těsnění zajišťuje, že mezera mezi dveřním křídlem a zárubní je při zavřených dveřích opravdu těsná. Zvukově izolační dveře jsou utěsněny k podlaze speciálním podlahovým těsněním, které má v tomto prostoru zvukotěsný účinek. Většinou se používá zapuštěné podlahové těsnění, které se při zavření automaticky spustí dolů. Kromě toho lze použít i vlečné těsnění nebo dorazové těsnění.

 

Zvukotěsné dveře