Kouřotěsné dveře

 
 

Kouř je pro život přinejmenším stejně nebezpečný jako oheň. V případě nehody může už několik málo vdechnutí horkých a toxických kouřových plynů vést k bezvědomí nebo smrti. Nejen oheň, ale také kouř tak skrývá největší nebezpečí, a v ideálním případě musí být od začátku omezen nebo eliminován pomocí kouřotěsných dveří. Naše kouřotěsné dveře jsou testovány v souladu s EN 1634-3, mají stavebně technická osvědčení v souladu s DIN 18095-1 (pouze RS-1/2-62) a splňují požadavky budoucích evropských předpisů: S200 podle EN 13501-2. Pokud v místnosti vypukne požár, kouřotěsné dveře testované podle DIN 18095 se automaticky zavřou pomocí dveřních zavíračů. Třístranné speciální těsnění a podlahové těsnění přizpůsobené použití spolehlivě zabrání průchodu kouře. Nejnovější technologie dveří zajišťuje pohodlnou automatizaci a spolehlivé zabezpečení. Dveře Teckentrup se používají v soukromých, veřejných a průmyslových prostorách. Naši ochranu využívají rodinné domy a velké obytné komplexy, stejně jako kliniky, kina, továrny, kanceláře, velké garáže a školy.

Pomocí vhodných systémů je nyní také možné bez problémů dovybavit stávající požární uzávěry funkcí ochrany proti kouři. Než tak učiníte, měli byste to konzultovat s odpovědným orgánem stavebního dozoru, abyste mohli naplánovat všechny kroky.

 

Kouřotěsné dveře pro větší bezpečnost

Úkolem kouřotěsných dveří je co nejdéle bránit průchodu kouře v případě požáru. Používají se mimo jiné k rozdělení chodeb o délce nejméně 30 metrů a jako uzávěry schodišť a chodeb. Tímto způsobem by se měly vytvořit bezkouřové zóny a únikové nebo záchranné cesty, aby bylo možné danou budovu bezpečně opustit a evakuovat. Kouřotěsné dveře, stejně jako protipožární dveře, se musí samy zavřít a musí být vybaveny západkovým zámkem a obvodovým těsněním. Ponechání otevřených dveří je možné pouze se speciálním a schváleným zajišťovacím zařízením. Dveře musí být vybaveny speciálními zámky, které mají pružinovou západku.

U protipožárních dveří je ochranný účinek (doba požární odolnosti) časově omezený, u kouřotěsných dveří to nelze s jistotou říct. Protože tolerovaný objem kouře závisí mimo jiné na ventilačních podmínkách (rychlost výměny vzduchu) a velikosti a především výšce dané místnosti. Zhruba se předpokládá, že chodbu dlouhou přibližně 30 metrů lze bezpečně procházet bez použití ochrany dýchacích cest se současnými mezními hodnotami a při tzv. začínajícím požáru po dobu asi deseti minut.

Kouřotěsné dveře jsou ze tří stran opatřeny těsněním. Mohou být vyrobeny z různých materiálů, jako je ocel, sklo nebo dřevo. V prostoru podlahy jsou opatřeny zapuštěným podlahovým těsněním. Podle DIN 18095 musí mít dvoukřídlé dveře na každém křídle dveřní zavírač a takzvaný koordinátor zavírání.

pokračovat k stránce produktu Kouřotěsné dveře RS-1/2

 

Kouřotěsné dveře
Kouřotěsné dveře

Kouřotěsné dveře se musí automaticky zavřít, aby v případě požáru nemohl proniknout kouř.


Kouřotěsné dveře

Kouřotěsné dveře musí být instalovány tam, kde je jejich použití vyžadováno stavebními předpisy pro kouřotěsné dveře.

Kouřotěsné dveře jsou opatřeny identifikačním štítkem, na kterém je uvedeno označení normy, produktové označení výrobce, číslo a datum certifikátu o zkoušce a rok výroby.

Kde legislativa vyžaduje kouřotěsné dveře?

Kouřotěsné dveře jsou vyžadovány zákonem v různých budovách, společnostech a některých veřejných zařízeních. Podle DIN 18095 musí zaručovat volnou a především bezpečnou únikovou cestu. V posledních letech se stále častěji stává, že největším nebezpečím požáru není vznik tepla, ale spíše tvorba kouře. Dveře instalované k tomuto účelu jsou vyráběny v souladu s normami. U specializovaných prodejců lze rovněž zakoupit vhodné příslušenství, jako jsou profilové vložky, balení hmoždinek nebo šrouby a kování schválené stavebními orgány. V zásadě musí být dveře pro ochranu proti kouři takto výrobcem označeny. Před nákupem byste měli také věnovat pozornost normě DIN 18095, protože byla zavedena orgány stavebního dozoru a platí v celém Německu.

Kouřotěsné dveře mohou zajistit, aby byl nebezpečný kouř v případě požáru zadržen co nejdéle. To znamená, že lidé mohou bez problémů opustit budovu, aniž by museli nosit ochranné prostředky. Pomocí speciálních dodatečných systémů lze stávající protipožární uzávěry snadno přestavět na kouřotěsné dveře. Všechny plánované kroky by však měly být předem projednány s odpovědným orgánem stavebního dozoru. Dveře jsou vyráběny v souladu s normami a musí splňovat určité požadavky.