Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce údajů

My, společnost Teckentrup GmbH & Co. KG, Industriestr. 50, 33415 Verl-Sürenheide, tel. +49 (0) 5246 504 0, e-mail: jako správce údajů, Vás chceme informovat o tom, které z vašich údajů zpracováváme a jakým způsobem.
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů


Pro případné dotazy k ochraně osobních údajů kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Thomase Werninga.

Je k zastižení na:
werning.com GmbH - Dieselstraße 12 - 32791 Lage - datenschutz@teckentrup.biz - +49 5232 980-4700


Aktuálnost a změna těchto informací

Vyhrazujeme si právo kdykoliv upravit obsah těchto povinných informací. K těmto úpravám přistupujeme obvykle v případě dalšího vývoje nebo změn právního rámce.  Stav tohoto prohlášení: 09/11/2022
Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na https://www.teckentrup.biz/cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/informacni-povinnost-o-ochrane-osobnich-udaju