Obligatoriske oplysninger om beskyttelse af personoplysninger

Introduktion

Vi, Teckentrup GmbH & Co. KG, Industriestr. 50, 33415 Verl-Sürenheide, Tlf. +49 (0) 5246 504 0 , E-mail: info@teckentrup.biz som dataansvarlig, ønsker at forklare dig nedenfor, hvilke oplysninger fra dig vi behandler og hvordan.
 

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål vedrørende persondatabeskyttelse, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Thomas Werning.

Han kan kontaktes på:
werning.com GmbH - Dieselstraße 12 - 32791 Lage, Tyskland - datenschutz@teckentrup.biz - +49 5232 980-4700

Med disse obligatoriske oplysninger om beskyttelse af personoplysninger overholder vi som dataansvarlig vores pligt til at informere i henhold til artikel 12-14 i GDPR.
 

Information om indsamling og behandling af personoplysninger

Nedenfor finder du oplysninger om, hvilke personoplysninger (dette er alle oplysninger, der identificerer eller gør dig identificerbar som en fysisk person (i det følgende benævnt: "Registrerede")) kan indsamles.

Der er f.eks.:

  • Kundemasterdata til opfyldelse af kontrakten/udførelse af tjenesten, navn, adresse, e-mailadresse, oplysninger i forbindelse med betalingshåndtering, korrespondance (f.eks. skriftlig korrespondance eller e-mail-udveksling med dig), reklame- og salgsdata (f.eks. for at informere dig om nye potentielt interessante tilbud med posten eller med behørigt samtykke også via e-mail)
  • Oplysninger fra indledende kontakt såsom navn, telefonnummer, e-mailadresse
  • Leverandøroplysninger som navn, telefonnummer, e-mailadresse
  • Medarbejderoplysninger såsom navn, adresse, bankoplysninger, religiøst tilhørsforhold,
    medarbejdernummer, cpr-nummer, logdata som følge af brugen af IT-systemerne samt andre og særlige kategorier af personoplysninger
  • Ansøgerdata såsom navn, adresse, e-mailadresse, civilstand, religiøst tilhørsforhold
  • Oplysninger fra videoovervågning


Den registreredes rettigheder

I henhold til artikel 15 i GDPR har du ret til at få oplysninger om de personoplysninger, der opbevares om dig, herunder eventuelle modtagere og den planlagte opbevaringsperiode. Hvis unøjagtige personoplysninger behandles, har du ret til berigtigelse i overensstemmelse med artikel 16 i GDPR. Hvis de juridiske krav er opfyldt, kan du anmode om sletning eller begrænsning af behandlingen og gøre indsigelse mod behandling (artikel 17, 18 og 21 i GDPR).

Hvis du ønsker, at dine oplysninger skal slettes, men vi stadig er juridisk forpligtet til at opbevare dem, vil adgangen til dine oplysninger blive begrænset (blokeret). Det samme gælder i tilfælde af modstridende oplysninger. Du kan udøve din ret til dataportabilitet, for så vidt som de tekniske forudsætninger er til stede for modtageren og for os.

Vores databeskyttelsesrådgiver er tilgængelig som kontaktperson for dine databeskyttelsesrettigheder på datenschutz@teckentrup.biz.


Ret til at klage

Hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af personoplysninger om dig er i strid med den generelle databeskyttelsesforordning, har du ret til at klage til den databeskyttelsestilsynsmyndighed, der fører tilsyn med os.

State Commissioner for the Land of North Rhine-Westphalia
Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Tyskland
Tlf.: +49 (0) 211 38424 0, Fax: +49 (0) 211 38424 10
E-mail: poststelle@ldi-nrw.de

eller en anden tilsynsmyndighed.

til toppen