RØGBESKYTTELSESDØRE

Røg er lige så livsfarligt som ild. I tilfælde af en ulykke kan selv få indåndinger af den varme og giftige røggas føre til bevidstløshed eller død. Både ild og røg er ekstremt farlige og skal ideelt set reduceres eller forhindres ved hjælp af røgbeskyttelsesdøre. Så snart der opstår brand i et rum, lukker røgbeskyttelsesdørene, som er testet i henhold til DIN 18095, automatisk ved hjælp af dørlukkere. En røgbeskyttelsesdør har til opgave at forhindre røgindtrængning så længe som muligt i tilfælde af brand. De anvendes f.eks. til at adskille gange med en længde på mindst 30 meter samt i trappeopgange. Dette skaber røgfrie zoner og flugt- eller redningsveje, så folk kan forlade og evakuere den pågældende bygning. Røgbeskyttelsesdøre skal ligesom brandbeskyttelsesdøre lukke af sig selv og være forsynet med en smæklås og en omløbende tætning. De kan kun holdes åbne med en specielt godkendt fastholdelsesanordning. Dørene skal være forsynet med særlige låse med fjederlås.

Anvendelsesområder:

  • Enfamilieshuse, boligområder
  • Skoler, klinikker, parkeringshuse
  • Industrianlæg, kontorer
  • Biografer, store garager

Anmod om et tilbud

Hvor længe holder beskyttelsen?

Med brandbeskyttelsesdøre er den beskyttende virkning (brandmodstandstiden) begrænset af tiden. Ved røgbeskyttelsesdøre kan dette ikke siges med sikkerhed. Det skyldes, at den tilladte røgmængde bl.a. afhænger af ventilationsforholdene (luftoverførselshastigheden) og primært rummets størrelse og højde. Groft sagt kan en ca. 30 meter lang gang med de nuværende grænseværdier og en såkaldt begyndende brand passeres sikkert uden åndedrætsværn i ca. ti minutter. Røgbeskyttelsesdøre er udstyret med tætninger, der når rundt om tre sider. De fremstilles af forskellige materialer, f.eks. stål, glas eller træ. På den nederste del er de udstyret med en sænkbar gulvtætning. I henhold til DIN 18095 skal dobbeltfløjede døre have en dørlukker på hver fløj og en såkaldt regulator til lukkerækkefølge.

En røgbeskyttelsesdør kan sikre, at farlig røg holdes tilbage så længe som muligt i tilfælde af brand. Dette gør det muligt for folk at forlade bygningen uden at skulle bære værnemidler. Ved hjælp af et særligt eftermonteringssystem kan eksisterende brandsikringssystemer nemt opgraderes til en røgbeskyttelsesdør. Dog skal man kontakte de relevante bygningsmyndigheder forinden for at gennemgå alle de planlagte trin. Dørene fremstilles i overensstemmelse med gældende standarder og skal opfylde visse krav. En speciel tætning på tre sider og en gulvtætning, der er tilpasset den særlige anvendelse, forhindrer på sikker vis, at der trænger røg ind. Den nyeste dørteknologi garanterer praktisk automatisering og pålidelig sikkerhed.

>> Til produktsiden "RS-1/2"

Teckentrup Røgbeskyttelsesdøre
Røgbeskyttelsesdøre

Røgbeskyttelsesdøre skal installeres overalt, hvor deres anvendelse er påkrævet i henhold til bygningsreglementerne.


Røgbeskyttelsesdøre

Røgbeskyttelsesdøre er forsynet med en identifikationsplade med angivelse af standardbetegnelsen, producentens produktbetegnelse, nummer og dato for prøvningsrapporterne samt fremstillingsåret.

Hvor er der lovkrav om røgbeskyttelsesdøre?

Røgbeskyttelsesdøre er lovpligtige i forskellige bygninger, virksomheder og visse offentlige institutioner. I henhold til DIN 18095 skal de sikre en fri og frem for alt sikker flugtvej. I de seneste år har det vist sig, at den mest almindelige og største fare er røgudvikling og ikke varmeudvikling i tilfælde af brand. Dørene til denne funktion er fremstillet i overensstemmelse med gældende standarder. Din specialforhandler kan også levere passende tilbehør, f.eks. profilcylindre, pakker med vægpropper eller skruer og beslag, der er godkendt iht. byggereglementerne. Generelt skal døre til røgbeskyttelse mærkes som sådan på fabrikken. Før de sælges, skal de opfylde kravene i DIN 18095, da dette er blevet indført af byggemyndighederne og gælder i hele Tyskland.

Kan røgbeskyttelsesdørene opgraderes?
Ja, ved hjælp af et passende eftermonteringssystem er det i dag meget nemt at eftermontere et eksisterende brandsikringssystem med røgbeskyttelsesfunktion. Inden dette gøres, skal de relevante bygningsmyndigheder dog kontaktes for at drøfte de enkelte trin.

Røgbeskyttelsesdøre er forsynet med en identifikationsplade med standardbetegnelsen, producentens produktbetegnelse, nummer og dato på prøvningscertifikatet og fremstillingsåret.

Højeste sikkerhed for alle krav


Teckentrup-dørene har mange funktioner, som f.eks. forskellige dørlukkere, fastholdelsessystemer, drev, anti-panikudstyr og meget mere. Dørbladet og rammen danner grundlaget for et holdbart dørelement. Men først med beslag af høj kvalitet og det elektriske udstyr skabes en finish, der realiserer nutidens krav til pålidelig funktion med et integreret system.

Tilbehør og sikkerhedsudstyr
Dørlukkere, fastholdelsessystemer, drev osv. sikrer vores døres mange forskellige sikkerhedsfunktioner.
Forskellige designs
En bred vifte af farver, overflader, hængsler, dørhåndtag og ruder giver et stort spillerum for det visuelle design.
Varianter af rammer
Selv funktionelle døre har brug for den rigtige forbindelse til væggen. Vores forskellige stålrammer sikrer dette.
til toppen