Obowiązkowe informacje o ochronie danych osobowych

My, spółka Teckentrup GmbH & Co. KG, Industriestr. 50, 33415 Verl-Sürenheide, +49 (0) 5246-504 0, info@teckentrup.biz jako administrator chcielibyśmy poniżej wyjaśnić, które z Państwa danych i w jaki sposób przetwarzamy.

 

Inspektor ochrony danych
W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych do Państwa dyspozycji pozostaje nasz inspektor ochrony danych, pan Thomas Werning.

Oto jego dane kontaktowe:
werning.com GmbH - Dieselstraße 12 - 32791 Lage - datenschutz@teckentrup.biz  - +49 5232 980-4700

Podając niniejsze obowiązkowe informacje o ochronie danych osobowych jako administrator danych spełniamy nasz obowiązek informacji zgodnie z art. 12-14 RODO.

Informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych
Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, które dane osobowe (są to wszystkie dane, które identyfikują Państwa lub umożliwiają Państwa identyfikację jako osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą“)) są gromadzone.

Są to na przykład:

  • Dane stałe klienta dotyczące realizacji umowy / wykonania usługi, nazwisko, adres, adres e-mail, dane w związku z przetwarzaniem płatności, korespondencja (np. korespondencja z Państwem w formie papierowej lub drogą mailową), dane reklamowe i dystrybucyjne (np. dotyczące informacji o potencjalnie interesujących ofertach przesyłanych pocztą lub przy odpowiedniej zgodzie również drogą mailową)
  • Dane z zainicjowanego kontaktu takie jak nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
  • Dane dostawcy takie jak nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
  • Dane osób zatrudnionych takie jak nazwisko, adres, dane konta bankowego, przynależność religijna, osobisty numer identyfikacyjny, numer ubezpieczenia społecznego, dane dziennika, które pojawiają się w trakcie korzystania z systemów IT, oraz inne i specjalne kategorie danych osobowych
  • Dane kandydatów takie jak nazwisko, adres, adres e-mail, stan cywilny, przynależność religijna
  • Dane z monitoringu wideo


Prawa osób, których dotyczą dane osobowe
Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do uzyskania informacji o przechowywanych danych dotyczących Państwa osoby wraz z ewentualnymi odbiorcami i planowanym czasem przechowywania. W przypadku przetwarzania nieprawidłowych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo do ich sprostowania. W przypadku zaistnienia ustawowych przesłanek mogą Państwo zażądać usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (art. 17, 18 i 21 RODO).

Jeżeli życzą sobie Państwo usunięcia danych, natomiast my jesteśmy jednak ustawowo zobowiązani do ich przechowywania, wówczas dostęp do Państwa danych zostanie ograniczony (zablokowany). To samo dotyczy sprzeciwu. Mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do przenoszenia danych, jeżeli odbiorca i my dysponujemy odpowiednimi możliwościami technicznymi.

Jako osoba kontaktowa w kwestii Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą, do Państwa dyspozycji pozostaje nasz inspektor ochrony danych pod adresem datenschutz@teckentrup.biz.

Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, narusza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, wówczas przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego w stosunku do nas organu nadzorczego

Landesbeauftragte für das Land Nordrhein-Westfalen [Inspektor ochrony danych kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii]
Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 38424 0, faks: +49 (0) 211 38424 10
E-mail: poststelle@ldi-nrw.de

lub do każdego innego organu nadzorczego.

do góry