Drzwi dymoszczelne

 
 

Dym jest przynajmniej tak niebezpieczny dla życia jak ogień. W razie wypadku, nawet kilka wdechów gorących i trujących oparów może doprowadzić do utraty przytomności lub śmierci. Dlatego też nie tylko ogień, ale i dym jest niezwykle niebezpieczny i od samego początku należy go ograniczać lub zapobiegać za pomocą drzwi dymoszczelnych. Nasze drzwi dymoszczelne są zgodne z normą EN 1634-3, posiadają świadectwa nadzoru budowlanego zgodnie z normą DIN 18095-1 (tylko RS-1/2-62) i spełniają wymagania przyszłych europejskich dyrektyw: S200 zgodnie z normą EN 13501-2. W przypadku wybuchu pożaru w pomieszczeniu, drzwi dymoszczelne, sprawdzone zgodnie z normą DIN 18095, są automatycznie zamykane przez samozamykacze. Trójstronne uszczelki specjalne i dopasowana uszczelka podłogowa skutecznie zapobiegają przedostawaniu się dymu. Najnowocześniejsza technika drzwiowa zapewnia wygodną automatyzację i niezawodne bezpieczeństwo. Drzwi firmy Teckentrup są montowane w obszarach prywatnych, publicznych i przemysłowych. Domy jednorodzinne i duże kompleksy mieszkaniowe korzystają z naszej ochrony, podobnie jak kliniki, kina, zakłady produkcyjne, biura, duże garaże i szkoły. Za pomocą odpowiednich systemów można obecnie bezproblemowo doposażyć już istniejące drzwi przeciwpożarowe w funkcję ochrony przed dymem. Zanim to jednak nastąpi, należy przeprowadzić konsultacje z właściwym organem nadzoru budowlanego w celu zaplanowania wszystkich kroków.

przejdź dalej do strony produktowej drzwi dymoszczelne RS-1/2

Drzwi dymoszczelne dla zapewnienia większego bezpieczeństwa

Zadaniem drzwi dymoszczelnych jest zapobieganie przedostawaniu się dymu w razie pożaru tak długo, jak to możliwe. Służą one m.in. do dzielenia korytarzy o długości co najmniej 30 metrów oraz jako wykończenie klatki schodowej i korytarza. W ten sposób powinny powstać strefy bez dymu oraz drogi ewakuacyjne lub ratunkowe, aby dany budynek mógł zostać bezpiecznie opuszczony i ewakuowany. Drzwi dymoszczelne oraz drzwi przeciwpożarowe muszą być samoczynnie zamknięte i wyposażone w zamek zapadkowy oraz uszczelkę na całym obwodzie. Utrzymanie pozycji otwartej jest możliwe tylko za pomocą specjalnego i dopuszczonego systemu blokującego. Drzwi muszą być wyposażone w specjalne zamki wyposażone w zapadkę sprężynową.

W przypadku drzwi przeciwpożarowych działanie ochronne (czas odporności ogniowej) jest ograniczone czasowo, w przypadku drzwi dymoszczelnych nie można tego powiedzieć z całą pewnością. Wynika to z faktu, że tolerowana objętość dymu zależy między innymi od warunków wentylacji (współczynnik wymiany powietrza) i wielkości, a przede wszystkim od wysokości danego pomieszczenia. Z grubsza przyjmuje się, że przy obecnych wartościach granicznych i w przypadku tzw. pożaru początkowego, korytarz o długości około 30 metrów można bezpiecznie przejść w ciągu około dziesięciu minut bez użycia środków ochrony dróg oddechowych.

Drzwi dymoszczelne są wyposażone w trójstronne uszczelki obwodowe. Mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak np. stal, szkło lub drewno. W części podłogowej są one wyposażone w dolną uszczelkę podłogową. Zgodnie z normą DIN 18095 drzwi dwuskrzydłowe muszą być wyposażone w samozamykacz oraz tak zwany regulator sekwencji zamykania.

 

Drzwi dymoszczelne
Drzwi dymoszczelne

Drzwi dymoszczelne muszą zamykać się samoczynnie, aby w razie pożaru zapobiec przenikaniu dymu.


Drzwi dymoszczelne

Drzwi dymoszczelne są wyposażone w tabliczkę identyfikacyjną, na której podane jest oznaczenie normy, oznaczenie produktu producenta, numer i data świadectwa badań oraz rok produkcji.

Drzwi dymoszczelne należy montować wszędzie tam, gdzie wymagają tego przepisy nadzoru budowlanego dotyczące drzwi dymoszczelnych.

Gdzie ustawodawca wymaga drzwi dymoszczelnych?

Ustawodawca wymaga drzwi dymoszczelnych w różnych budynkach, przedsiębiorstwach i określonych obiektach publicznych. Zgodnie z normą DIN 18095 muszą one gwarantować wolną i przede wszystkim bezpieczną drogę ewakuacyjną. W ostatnich latach staje się coraz bardziej oczywiste, że to nie wydzielanie ciepła, ale raczej wytwarzanie się dymu stanowi największe zagrożenie w przypadku pożaru. Zamontowane w tym celu drzwi są produkowane zgodnie z normami. Ponadto u danego przedstawiciela można nabyć odpowiednie akcesoria, takie jak np. siłowniki profilowe, pakiety kołków lub dopuszczone przez nadzór budowlany śruby albo okucia. Zasadniczo, drzwi do ochrony przed dymem muszą być fabrycznie oznakowane jako takie. Ponadto przed zakupem należy zwrócić uwagę na normę DIN 18095, ponieważ została ona wprowadzona przez nadzór budowlany i obowiązuje w całych Niemczech.

Drzwi dymoszczelne mogą w razie pożaru zatrzymywać niebezpieczny dym możliwie jak najdłużej. Dzięki temu ludzie mogą bez problemu opuścić budynek bez stosowania wyposażenia ochronnego. Za pomocą specjalnych systemów doposażenia można bez problemu przekształcić już istniejące zamknięcia przeciwpożarowe w drzwi dymoszczelne. Jednak wcześniej należy porozmawiać z właściwym organem nadzoru budowlanego o wszystkich zaplanowanych krokach. Drzwi są produkowane zgodnie z normami i muszą spełniać określone wymagania.