Państwa prawa jako osoby, której dotyczy przetwarzanie danych

Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, które dane osobowe (są to wszystkie dane, które identyfikują Państwa lub umożliwiają Państwa identyfikację jako osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą“)), takie jak np. nazwisko, adres, adres e-mail lub również zachowanie użytkownika) gromadzimy w trakcie Państwa odwiedzin na naszej stronie i w jaki sposób są one wykorzystywane. Osoby, których dane dotyczą, są to osoby odwiedzające naszą stronę internetową i użytkownicy naszej oferty online.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do uzyskania informacji o przechowywanych danych dotyczących Państwa osoby wraz z ewentualnymi odbiorcami i planowanym czasem przechowywania. W przypadku przetwarzania nieprawidłowych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo do ich sprostowania. W przypadku zaistnienia ustawowych przesłanek mogą Państwo zażądać usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (art. 17, 18 i 21 RODO)

Jeżeli życzą sobie Państwo usunięcia danych, natomiast my jesteśmy jednak ustawowo zobowiązani do ich przechowywania, wówczas dostęp do Państwa danych zostanie ograniczony (zablokowany). To samo dotyczy sprzeciwu. Mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do przenoszenia danych, jeżeli odbiorca i my dysponujemy odpowiednimi możliwościami technicznymi.

Jako osoba kontaktowa w kwestii Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą, do Państwa dyspozycji pozostaje nasz inspektor ochrony danych pod adresem datenschutz@teckentrup.biz.

 

Podstawa prawna
Zgodnie z art. 13 RODO istnieją następujące podstawy prawne przetwarzania przez nas danych:

 • art. 6 ust. 1 zdanie 1 a) RODO dla przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 • art. 6 ust. 1 zdanie 1 b) RODO dla przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, oraz w celu podjęcia odpowiednich działań przed zawarciem umowy.
 • art. 6 ust. 1 zdanie 1 c) RODO dla przetwarzania danych osobowych w celu niezbędnego wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy zgodnie z ewentualnie znajdującym zastosowanie prawem UE lub zgodnie z ewentualnie znajdującym zastosowanie prawem kraju, w którym RODO znajduje zastosowanie w całości lub w części.
 • art. 6 ust. 1 zdanie 1 f) RODO dla przetwarzania danych osobowych niezbędnego do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich, o ile podstawowe wolności i prawa oraz interesy osoby, której dane dotyczą, nie mają nadrzędnego charakteru wobec tych interesów.
  Uzasadnione interesy to w szczególności nasz ekonomiczny interes przedsiębiorstwa, polegający na możliwości udostępnienia naszej strony internetowej, zapewnieniu bezpieczeństwa informacji, dochodzeniu własnych roszczeń prawnych i przestrzeganiu innych przepisów prawa.

W tym celu w ramach świadczenia usług angażujemy przedsiębiorstwa usługowe, które są odrębnie zobowiązywane do zachowania poufności i ochrony danych. Przekazywanie danych organom następuje wyłącznie w przypadku występowania nadrzędnych przepisów prawa.


Prawo do wycofania zgody
Udzielone zgody mogą zostać przez Państwa wycofane ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 RODO.


Cele przetwarzania
Ogólne: prezentacja przedsiębiorstwa, świadczenie usług i/lub sprzedaż produktów oraz komunikacja za pośrednictwem Internetu. Celem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest informowanie o produktach i usługach naszego przedsiębiorstwa oraz ewentualnie przetwarzanie zapytań z możliwością celowego nawiązywania kontaktów z osobami kontaktowymi w firmie przez użytkowników.


Bezpieczeństwo danych/szyfrowanie
Ze względów bezpieczeństwa i w celu zapewnienia ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak na przykład zamówienia lub zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako do administratora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane mogą Państwo rozpoznać po tym, że w pasku adresu wyszukiwarki następuje zmiana z “http://” na “https://”, a w pasku wyszukiwarki pojawi się symbol kłódki. Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, wówczas dane, które Państwo nam przekazują, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Tutaj znajdą Państwo informacje na temat przetwarzania danych na naszej stronie internetowej

1. Informacje ogólne

Jeżeli udostępnili nam Państwo dane osobowe, wówczas wykorzystujemy je do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, zapewnienia doradztwa oraz wykonania zawartych z Państwem umów oraz do celów administracji technicznej. Państwa dane osobowe są przekazywane osobom trzecim lub przekazywane w inny sposób, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub do dokonania rozliczeń lub jeżeli wyrazili Państwo na to uprzednio zgodę. Mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość w dowolnym momencie (patrz w tej kwestii Prawo do wycofania zgody).

Podstawę prawną zbierania, przetwarzania i przekazywania danych w ramach wykonywania umów stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 b) RODO.

Usunięcie tych danych następuje po ustaniu ustawowych obowiązków do przechowywania. Jeżeli nie podlegamy żadnym ustawowym obowiązkom przechowywania, wówczas usunięcie danych następuje w momencie ustania celu. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji na temat zapisanych przez nas Państwa danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Więcej informacji znajdą Państwo w części „Prawa osób, których dane dotyczą“ i „Prawo do wycofania zgody“.

 

2. Gromadzenie danych z serwera

Cel przetwarzania
W przypadku odwiedzin na naszej stronie następuje automatyczne zapisanie różnych statystyk serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje na serwer naszego dostawcy usług: Zapisywane są między innymi adres IP Państwa urządzenia, data i godzina dostępu, nazwa i URL wyświetlanych plików, strona internetowa, z której uzyskali Państwo dostęp lub zostali Państwo przekierowani na naszą stronę (referrer URL), wykorzystywana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Państwa urządzenia oraz nazwa Państwa dostawcy usług.

Wskazane dane są przetwarzane przez nas w celu bezproblemowego nawiązania połączenia i zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Nie dokonuje się połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Adres IP jest anonimizowany. Dane połączenia są automatycznie usuwane; z reguły maksymalnie po 14 dniach. Jeżeli ta strona internetowa jest wykorzystywana bezprawnie, wówczas dane logowania, których dalsze przechowywanie jest niezbędne do celów dowodowych, będą przechowywane do momentu wyjaśnienia sprawy.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO oraz § 25 ust. 2 TTDSG (w tym przypadku jednak tylko takie dane, jak informacje o przeglądarce lub nagłówkach, które są przekazywane nieuchronnie lub ze względu na ustawienia (przeglądarki) urządzenia końcowego podczas wywoływania naszej strony internetowej). Nie należy tego traktować jako "dostępu do informacji, które są już przechowywane w urządzeniu końcowym". Nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO wynika z faktu, że chcemy zapewnić bezpieczne działanie strony internetowej i wykrywać wszelkie ataki.

 

3. Formularz kontaktowy i zapytanie drogą mailową

Cel przetwarzania
W przypadku korzystania z naszego formularza kontaktowego gromadzimy i zapisujemy nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Podanie numeru telefonu na potrzeby odpowiedzi drogą telefoniczną ma charakter opcjonalny. Jeżeli prześlą nam Państwo zapytanie o kontakt drogą mailową, wówczas gromadzimy i zapisujemy adres e-mail i dane zawarte w wiadomości e-mail.

Za pośrednictwem strony internetowej Teckentrup mogą Państwo bezpłatnie kierować zapytania dotyczące bram garażowych, drzwi i oraz bram przemysłowych. W tym celu muszą Państwo wpisać swoje dane kontaktowe w naszym formularzu kontaktowym. Abyśmy mogli przedstawić Państwu ofertę odpowiednią do Państwa zapytania, muszą Państwo przekazać nam swoje dane osobowe. Za Państwa zgodą zostaną one wyselekcjonowane odpowiednio do lokalizacji i udostępnione naszym wyspecjalizowanym handlowcom Teckentrup do dalszego przetwarzania. Wyspecjalizowany partner prześle Państwu ofertę na podstawie Państwa zapytania.
Przestrzegamy zasady unikania przesyłu danych i minimalizacji danych. Oznacza to, że gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy możliwie jak najmniej danych osobowych. Zasadniczo przekazujemy przedsiębiorstwom dane wyłącznie wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę, wysyłając e-mail na adres marketing@teckentrup.biz.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 a) RODO, ponieważ w przypadku użycia formularza, jak również przesłania e-maila wyrażają Państwo zgodę na wskazane powyżej przetwarzanie Państwa danych. Ponadto podstawa prawna wynika również z art. 6 ust. 1 zdanie 1 b), ponieważ zapisywanie danych jest konieczne do wykonania działań przed zawarciem umowy lub do ewentualnego późniejszego stosunku umownego.

Usunięcie danych następuje wtedy, gdy ustał cel ich zapisywania, a więc po udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie droga mailową / za pośrednictwem formularza lub jeżeli sprawa związana z zapytaniem została ostatecznie wyjaśniona, jednakże najpóźniej po upływie roku.

Mają Państwo prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody.

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji na temat zapisanych przez nas Państwa danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Więcej informacji znajdą Państwo w części „Prawa osób, których dane dotyczą“ i „Prawo do wycofania zgody“.

 

4. Platforma TEO (Teckentrup Einfach Online)

Cel przetwarzania danych

Dzięki TEO - "Teckentrup einfach online", nasza strona internetowa oferuje platformę internetową do szerokiego zakresu zastosowań. Można na przykład konfigurować produkty, rezerwować seminaria, zamawiać materiały reklamowe, przyjmować zapytania i pobierać informacje. Aby móc korzystać z tych usług, należy się zarejestrować i utworzyć konto użytkownika. Podczas tworzenia konta użytkownika, a następnie korzystania z niego, przetwarzamy

 • Informacje (takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail i numer telefonu) podane podczas rejestracji
 • Informacje podawane podczas logowania się na konto użytkownika (np. login i hasło).

W zależności od rodzaju wybranej usługi mogą być wymagane dalsze informacje, na przykład numer klienta i adres. Informacje wymagane do świadczenia usługi są odpowiednio oznaczone. Wszystkie pozostałe informacje są podawane dobrowolnie.

Przetwarzamy podane przez użytkownika dane osobowe w następujących celach:

 • Identyfikacja użytkownika podczas logowania
 • Dostarczanie usług i informacji oferowanych za pośrednictwem platformy lub żądanych przez użytkownika
 • Zarządzanie kontem użytkownika
 • Komunikacja z użytkownikiem
 • W przypadku ważnych zmian, takich jak zmiany zakresu oferty lub zmiany niezbędne z technicznego punktu widzenia, wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować użytkownika w ten sposób.
  • Adres e-mail podany podczas rejestracji w celu poinformowania użytkownika w ten sposób.
 • Realizacja zamówień na materiały reklamowe
  • W celu realizacji zamówień współpracujemy z różnymi firmami, które są odpowiedzialne za przetwarzanie płatności i logistykę. Zapewniamy, że nasi partnerzy również przestrzegają przepisów o ochronie danych. Na przykład przekazujemy dane adresowe użytkownika (imię i nazwisko oraz adres) odpowiedniej firmie transportowej, która dostarcza zamówione produkty.
 • Konfiguracja produktów i przygotowywanie ofert
 • Przyjmowanie i przetwarzanie zapytań (leadów):
  • W tej aplikacji zapytania są publikowane w formie wirtualnej giełdy i udostępniane zarejestrowanym użytkownikom. Użytkownicy ci
 •   mogą następnie wybrać zapytanie i przesłać ofertę.
 • - Rezerwacja seminariów (na terenie kampusu)
 • - Użytkownicy mogą rejestrować się, anulować lub zmienić rezerwację seminariów, korzystać z e-learningu, przeglądać, pobierać i drukować własne certyfikaty, przeglądać własne wyniki testów i przekazywać opinie na temat wydarzeń.

 

Współpracujemy z różnymi dostawcami usług, aby oferować usługi za pośrednictwem TEO, na przykład z dostawcami usług IT i przechowujemy dane w systemie zarządzania relacjami z klientami (system CRM). Są to firmy, które przetwarzają dane w naszym imieniu. Zawarliśmy z nimi umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, a dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Jesteśmy administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez usługodawców.

Pseudonimizowane dane mogą być również wykorzystywane przez nas do oceny biznesowej, na przykład do analizy lokalizacji klientów i zachowań dostawców sprzedawców detalicznych w niektórych regionach.

 

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  Informacje wymagane jako pole obowiązkowe podczas rejestracji są niezbędne do realizacji lub rozpoczęcia umowy z nami na określone usługi.

Mamy uzasadniony interes w korzystaniu z systemu CRM, a także w analizie biznesowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

O ile w ramach wymienionych poniżej usług nie obowiązują wyjątki, dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo będzie on korzystał ze swojego konta użytkownika w TEO. Po usunięciu konta użytkownika jego dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 6 miesięcy. Ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych lub konieczność przechowywania danych osobowych użytkownika na potrzeby postępowania sądowego w związku z niewłaściwym korzystaniem z usług lub problemami z płatnościami mogą spowodować, że będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez dłuższy czas. W takim przypadku poinformujemy o tym użytkownika.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych przechowywanych przez nas i wniesienia sprzeciwu wobec ich przechowywania w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Prawa osób, których dane dotyczą" i "Prawo do anulowania".

ci „Prawa osób, których dane dotyczą“ i „Prawo do wycofania zgody“.

 

5. Newsletter

Cel przetwarzania
Jeżeli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wówczas potrzebujemy Państwa adresu e-mail. Zgłoszenie do newslettera następuje w ramach procedury double-opt-in. Oznacza to, że po zgłoszeniu otrzymają Państwo e-mail, za pomocą którego muszą Państwo potwierdzić swoje zgłoszenie. Ta procedura pozwala wykluczyć, że ktoś nieupoważniony zarejestruje się za pomocą Państwa adresu e-mail. Poprzez Państwa zgłoszenie do newslettera następuje protokołowanie (zapisanie czasu zgłoszenia i potwierdzenia i adresu IP). Za pomocą protokołowania można udokumentować proces zgłoszenia zgodnie z wymogami prawnymi.

Na potrzeby wysyłania newsletterów korzystamy z usług Pardot. Dostawcą jest Salesforce.com, inc. The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA. Pardot to usługa, za pomocą której można m.in. Organizować i analizować wysyłkę newsletterów. System Pardot Marketing Automation to specjalne oprogramowanie do gromadzenia i analizy profili ruchów użytkowników stron internetowych. O ile Pardot LLC przetwarza dane osobowe, to przetwarzanie następuje wyłącznie na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi wskazówkami. Zapewniliśmy przestrzeganie Dyrektywy UE w sprawie przestrzegania ochrony danych osobowych przez spółkę Pardot LLC poprzez zawarcie indywidualnej umowy z Pardot LLC .
Zwracamy uwagę na to, że system Pardot Marketing Automation wykorzystuje tak zwane pliki „cookie“, które zapisywane są na komputerze danych użytkowników strony internetowej i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. W dowolnym momencie mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie tych plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Wskutek zablokowania plików cookie możne jednak dochodzić do ograniczenia działania strony i przyjaznej dla użytkownika możliwości korzystania z naszej oferty.

Do newsletterów z platformy TEO wykorzystujemy rozwiązanie Typo3, przy czym funkcjonalność pozostaje taka sama.

Swoją zgodę na zapisanie adresu e-mail (i opcjonalnie imienia i nazwiska na potrzeby indywidualnej formy grzecznościowej) oraz jego wykorzystania na potrzeby wysyłania newslettera i powiązanego z tym pomiaru skuteczności mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Link do wypowiedzenia znajduje się na końcu każdego newslettera. Abyśmy mogli udokumentować udzieloną wcześniej zgodę w przypadku usuniętego adresu e-mail, możliwe jest, że pozostanie on u nas zapisany przez okres do 2 lat, zanim zostanie przez nas usunięty.

Podstawa prawna  Wysyłka newslettera i związany z tym pomiar skuteczności:
Następuje ona na podstawie zgody odbiorców zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 a) RODO, art. 7 RODO wraz z § 7 ust. 2 nr 3 UWG [niem. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] lub na podstawie ustawowego pozwolenia zgodnie z § 7 ust. 3 UWG.
Jak również na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 f): Nasz uzasadniony interes w pomiarze skuteczności wynika z rozpoznawania przyzwyczajeń czytelniczych naszych użytkowników na podstawie otwierania newslettera, czasu otwierania i klikanych linków po to, aby móc dzięki temu tworzyć i przesyłać do nich oparte na ich zainteresowaniach i przydatne treści.
 
Newslettery zawierają tzw. „web-beacon“, tzn. plik wielkości piksela, który jest pobierany w momencie otwarcia newslettera przez nasz serwer lub przez serwer dostawcy usług wysyłkowych - o ile takiego angażujemy. W ramach tego pobrania gromadzone są w pierwszym rzędzie informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i Państwa systemie, jak również Państwa adres IP i czas pobrania.
Informacje te są wykorzystywane do technicznego udoskonalania usług na podstawie danych technicznych lub grup docelowych oraz ich aktywności jako czytelników na podstawie ich lokalizacji odczytu (które można ustalić za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Do statycznego gromadzenia zalicza się również stwierdzenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i na które linki się klika. Informacje te wprawdzie mogą zostać przyporządkowane do poszczególnych odbiorców newslettera ze względów technicznych, jednakże ani naszym celem, ani celem dostawcy usług wysyłkowych - jeżeli takowy jest angażowany - nie jest obserwowanie poszczególnych użytkowników. Analizy te służą nam znacznie bardziej do tego, żeby rozpoznawać przyzwyczajenia czytelnicze naszych użytkowników, dostosowywać do nich nasze treści i przesyłać różne treści oparte na zainteresowaniach naszych użytkowników.

Podstawę prawną protokołowania stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z tego, że stosujemy bezpieczny i przyjazny dla użytkownika system newslettera, który jest przydatny do celów wysyłki i chroni dane osobowe abonentów newslettera. Ponadto pozwala on nam na udokumentowanie udzielonych zgód.

 

6. Aplikacje online / zarządzanie aplikacjami

Cel i podstawa prawna przetwarzania
W ramach Państwa aplikacji przetwarzamy udostępnione przez Państwa dane do następujących celów i na następującej podstawie:

 • Możliwość aplikowania na potrzeby wyboru i zatrudnienia nowych pracowników: § 26 ust. 1 zdanie 1 BDSG [Federalna ustawa o ochronie danych osobowych]
 • Uwzględnienie w przypadku wskazanych poniżej wakatów: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, § 26 ust. 2 BDSG
 • W przypadku zgody: art. 6 ust. 1 lit. a w połączeniu z § 26 ust. 2 BDSG, art. 7 RODO
 • W przypadku uzasadnionego interesu takiego jak ochrona przed roszczeniami o zaniechanie lub roszczeniami odszkodowawczymi (np. wynikającymi z AGG [niem. Ustawa antydyskryminacyjna]): art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Na potrzeby nawiązania, wykonania lub zakończenia stosunku zatrudnienia: § 26 ust. 1 BDSG, art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO

Dostęp do Państwa danych osobowych
Przekazujemy Państwa dane osobowe w ramach naszego przedsiębiorstwa wyłącznie obszarom i osobom, które potrzebują ich do wykonania umownych i ustawowych zobowiązań lub do realizacji naszego uzasadnionego interesu. W pozostałych przypadkach przekazywanie odbiorcom spoza przedsiębiorstwa następuje wyłącznie wtedy, gdy zezwalają na to lub nakazują to postanowienia ustawowe, przekazanie jest niezbędne do spełnienia prawnych zobowiązań lub otrzymaliśmy na to zgodę. Dodatkowo zaangażowaliśmy zewnętrznych usługodawców (tzw. podmioty przetwarzające, patrz art. 28 RODO). Z jednej strony na potrzeby organizacji wpływających aplikacji, z drugiej strony na potrzeby przeprowadzenia testów rekrutacyjnych w przypadku określonych grup kandydatów. Usługodawcy ci są przez nas sprawdzani i wybierani w staranny sposób. Z każdym podmiotem przetwarzającym zawieramy odpowiednią umowę, która zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w ramach naszego polecenia i że poziom ochrony odpowiada poziomowi naszej ochrony


Zapisywanie Państwa danych
Państwa dane pozostają zapisane wyłącznie dopóty, dopóki nie zostanie osiągnięty cel umowy lub jeżeli wymagają tego ustawowe terminy przechowywania.

 • W przypadku akceptacji: Zapis Państwa danych w ramach stosunku zatrudnienia
 • W przypadku odmowy: Zapis przez okres do 6 miesięcy

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody do celów, które nie podlegają żadnemu ustawowemu terminowi przechowywania, wówczas Państwa dane pozostają u nas zapisane do momentu wycofania przez Państwa zgody.

W przypadku korzystania z systemów do wideokonferencji w ramach rozmów rekrutacyjnych przeprowadzanych online korzystamy z usługodawców w ramach podmiotów przetwarzających. Należy mieć tutaj na uwadze odrębny punkt „8. Spotkania online, telekonferencje, webinary i rozmowy rekrutacyjne online“ w naszych Informacjach o obowiązku ochrony danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji na temat zapisanych przez nas Państwa danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Więcej informacji znajdą Państwo w części „Prawa osób, których dane dotyczą“ i „Prawo do wycofania zgody“.

 

7. Cookies

Cel przetwarzania
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane w trakcie odwiedzin na naszej stronie w Państwa przeglądarce internetowej (np. Firefox, Chrome, Microsoft Explorer/Edge, Safari itd.) lub zapisywane przez nią na Państwa komputerze (w ścisłym znaczeniu w Państwa systemie operacyjnym). Za pomocą plików cookie, które zawierają określony ciąg znaków, nasza strona internetowa rozpoznaje ponownie Państwa przeglądarkę internetową przy jej wyświetlaniu. Używamy własnych plików cookie, tak zwanych sesyjnych plików cookie. Służą one do udoskonalania korzystania z strony internetowej i optymalizacji prezentowanych treści dla Państwa.

Podstawę prawną dla własnych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 f). Nasz uzasadniony interes wynika z tego, że za pomocą wskazanych powyżej plików cookie jedynie ułatwiamy Państwu możliwość wyświetlania strony. W żadnym przypadku nie gromadzimy przy tym żadnych danych służących śledzeniu, a tym samym nie następuje żadna ingerencja w Państwa prawa osobiste i podstawowe wolności.

Mogą Państwo wykluczyć akceptację plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak prowadzić w pewnych okolicznościach do pogorszenia funkcjonowania strony.

Te pliki cookie są ważne jedynie przez czas trwania Państwa sesji w przeglądarce i zostają usunięte w momencie zakończenia odwiedzin na naszej stronie.

Wykorzystujemy pliki cookie następujących dostawców będących osobami trzecimi:

8. Google Analytics

Sposób i zakres przetwarzania
Korzystamy z usług Google Analytics spółki Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, jako usług analitycznych do statystycznej analizy naszej oferty online. Obejmuje to przykładowo liczbę wyświetleń naszej oferty online, odwiedzane podstrony i czas pozostawania na nich odwiedzających.
Google Analytics wykorzystuje pliki cookie i inne technologie wyszukiwarek do dokonywania analizy zachowań użytkowników i ponownego rozpoznawania użytkowników. Informacje te są wykorzystywane między innymi do sporządzania raportów na temat aktywności strony internetowej.

Cel i podstawa prawna
Przetwarzamy dane za pomocą Google Analytics w celu optymalizacji naszej strony internetowej i do celów marketingowych na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

Okres przechowywania danych
Nie mamy wpływu na konkretny czas przechowywania przetwarzanych danych, lecz jest on określony przez spółkę Google Ireland Limited. Więcej wskazówek dotyczących Polityki prywatności dla Google Analytics znajdą Państwo pod adresem: https://policies.google.com/privacy

 

9. Google Maps

Sposób i zakres przetwarzania
W celu sporządzania opisów dojazdu korzystamy z usług kartograficznych Google Maps. Google Maps to usługa oferowana przez spółkę Google Ireland Limited, która prezentuje mapę na naszej stronie internetowej.

Jeżeli korzystają Państwo z tych treści na naszej stronie internetowej, wówczas nawiązują Państwo połączenie z serwerami należącymi do spółki Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, przy czym następuje przekazanie Państwa adresu IP i ewentualnie danych Państwa przeglądarki takich jak user-agent. Dane te są przetwarzane wyłącznie do wskazanych powyżej celów i w celu zachowania bezpieczeństwa i działania Google Maps.

Cel i podstawa prawna
Korzystanie z Google Maps następuje na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, tzn. naszego interesu w tym, żeby ułatwić Państwu dojazd do lokalizacji wskazanych na stronie internetowej.

Okres przechowywania danych
Nie mamy wpływu na konkretny czas przechowywania przetwarzanych danych, lecz jest on określony przez spółkę Google Ireland Limited. Więcej wskazówek dotyczących Polityki prywatności dla Google Maps znajdą Państwo pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

 

10. Google Tag Manager

Sposób i zakres przetwarzania
Korzystamy z usługi Google Tag Manager spółki Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Tag Manager jest stosowany do zarządzania tagami strony internetowej za pośrednictwem interfejsu i umożliwia nam sterowanie dokładną integracją usług na naszej stronie internetowej. Pozwala nam to na elastyczne zintegrowane dodatkowych usług, aby dokonać analizy dostępu użytkowników do naszej strony internetowej.

Cel i podstawa prawna
Korzystanie z Google Tag Manager następuje na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tzn. interesu w optymalizacji naszych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Okres przechowywania danych
Nie mamy wpływu na konkretny czas przechowywania przetwarzanych danych, lecz jest on określony przez spółkę Google Ireland Limited. Więcej wskazówek dotyczących Polityki prywatności dla Google Tag Manager znajdą Państwo pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

 

11. Hotjar

This website uses Hotjar. The provider is Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (website: https://www.hotjar.com). Ta strona internetowa wykorzystuje Hotjar. Dostawca to Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (strona internetowa: www.hotjar.com).

Rodzaj i zakres przetwarzania

Hotjar to narzędzie wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników na tej stronie. Hotjar pozwala nam rejestrować między innymi ruchy myszy, ruchy przewijania i kliknięcia. Hotjar potrafi również określić, jak długo użytkownik pozostawał na danym miejscu ze wskaźnikiem myszy. Na podstawie tych informacji Hotjar tworzy tzw. mapy ciepła, za pomocą których można określić, które obszary strony internetowej są preferencyjnie oglądane przez odwiedzającego stronę. Ponadto możemy określić, jak długo użytkownik przebywał na danej stronie i kiedy ją opuścił. Możemy również określić, w którym momencie porzuciłeś swoje wpisy w formularzu kontaktowym (tzw. lejek konwersji). Ponadto Hotjar może być wykorzystany do uzyskania bezpośredniej informacji zwrotnej od odwiedzających stronę internetową. Funkcja ta służy do ulepszania oferty internetowej operatora strony. Hotjar wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub wykorzystanie fingerprintingu urządzenia).

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, czyli na Państwa zgodzie, którą mogą Państwo tutaj odwołać w następujący sposób. Operator strony internetowej ma interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej oferty reklamowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Dezaktywacja Hotjar

Jeśli chcesz dezaktywować zbieranie danych przez Hotjar, kliknij na następujący link i postępuj zgodnie z zawartymi tam instrukcjami: https://www.hotjar.com/opt-out. Należy pamiętać, że dezaktywacja Hotjar musi być wykonana oddzielnie dla każdej przeglądarki lub urządzenia ońcowego. Więcej informacji na temat Hotjar i gromadzonych przez nią danych można znaleźć w polityce prywatności Hotjar pod następującym linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

Umowa dotycząca realizacji zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z Hotjar w celu realizacji surowych europejskich przepisów o ochronie danych.

 

12. YouTube Nocookie

Sposób i zakres przetwarzania
Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy YouTube NoCookie. YouTube NoCookie jest to komponent platformy wideo należącej do spółki YouTube, LLC, na której użytkownicy mogą wgrywać treści, dzielić się nimi za pośrednictwem Internetu i otrzymywać szczegółowe statystyki. YouTube NoCookie umożliwia nam zintegrowanie treści platformy z naszą stroną internetową.

YouTube NoCookie wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarek do dokonywania analizy zachowań użytkowników, ponownego rozpoznawania użytkowników i tworzenia profili użytkowników. Informacje te są wykorzystywane między innymi do analizowania aktywności odsłuchiwanych treści i sporządzania raportów. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany w YouTube, LLC, wówczas YouTube NoCookie może przyporządkowywać odtwarzane nagrania wideo do profilu.

Jeżeli korzystają Państwo z tych treści, wówczas nawiązują Państwo połączenie z serwerami należącymi do spółki YouTube, LLC, przy czym następuje przekazanie Państwa adresu IP i ewentualnie danych Państwa przeglądarki takich jak user-agent.

Cel i podstawa prawna
Korzystanie z tej usługi następuje na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tzn. interesu w niezależnym od platformy udostępnianie treści zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Okres przechowywania danych
Nie mamy wpływu na konkretny czas przechowywania przetwarzanych danych, lecz jest on określony przez spółkę YouTube, LLC. Więcej wskazówek dotyczących Polityki prywatności dla YouTube NoCookie znajdą Państwo pod adresem: https://policies.google.com/privacy

 

 

13. Przekazywanie danych do państw trzecich

Informacje wygenerowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej z reguły przekazywane są na serwer Google w USA i tam zostają zapisane. Ze względu aktywowaną anonimizację IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostaje jednak uprzednio skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach umawiających się Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostaje przekazany na serwer Google w USA i tam zostaje skrócony. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie używać tych informacji do dokonywania analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, zestawiania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i wykorzystaniem Internetu w stosunku do administratora sieci. Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google.

Zawarliśmy ze spółką Google LLC odrębną umowę z podmiotem przetwarzającym, na mocy której spółka Google Inc. potwierdza wobec nas przestrzeganie dostosowanych i odpowiednich technicznych i organizacyjnych działań mających na celu ochronę Państwa danych osobowych.

Sprzeciw i usunięcie:
Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu Państwa przeglądarki. Zwracamy jednak Państwu uwagę na to, że możliwe jest, iż w tym przypadku nie będzie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie danych wygenerowanych przez plik cookie i danych odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) przekazywanych Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępny pod tym linkiem dodatek Browser-Add-on.

W pewnych okolicznościach wskazany powyżej dodatek add-on nie jest dostępny przy wyświetlaniu naszej strony za pośrednictwem przeglądarek na mobilnych urządzeniach końcowych. Dlatego też w tym przypadku (jak również zasadniczo) mogą Państwo alternatywnie uniemożliwić wykorzystywanie i przekazywanie danych do Google poprzez kliknięcie na ten link https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Należy mieć na uwadze, że mamy tu do czynienia z tak zwanym plikiem cookie typu opt-out, który obowiązuje wyłącznie dla www.teckentrup.biz i dla każdorazowo wykorzystywanej przeglądarki. Jeżeli usuną Państwo pliki cookie w historii swojej przeglądarki, wówczas przy kolejnym wywołaniu naszej strony muszą Państwo ponownie kliknąć na ten link, aby wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania danych. To samo dotyczy sytuacji, w których wyświetlają Państwo stronę przy użyciu innej przeglądarki.

Dane zgromadzone za pomocą Google Analytics zostają usunięte po 14 miesiącach.

Bliższe informacje na temat ochrony danych osobowych w Google Analytics znajdą Państwo pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zgodnie z prawami osoby, której dane dotyczą, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji na temat zapisanych przez nas Państwa danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie.

 

Wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych odnoszące się do naszej obecności w serwisach i na platformach społecznościowych

Spółka Teckentrup GmbH & Co KG zajmuje się obecnością przedsiębiorstwa na następujących platformach: Facebook, Instagram, Xing i LinkedIn. Ponieważ podlega to częściowo różnym - i to w sposób jak najbardziej uzasadnionym - dyskusjom w obszarze ochrony danych osobowych, chcielibyśmy przekazać Państwu tutaj odpowiednie informacje.

Zapewniamy obecność na tych platformach na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby komunikować się z naszymi użytkownikami, którzy są tam aktywni, i oferować informacje w serwisach społecznościowych / na platformach.

Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f. RODO) – Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Ponieważ zawsze następuje przy tym przetwarzanie danych przez dostawców serwisów (z reguły do celów badań rynkowych i reklamowych), a przetwarzanie to odbywa się w po części poza obszarem Unii Europejskiej, nasza obecność skierowana jest wyłącznie każdorazowo do aktywnych tam użytkowników, którzy świadomie wyrazili zgodę na warunki korzystania danych usługodawców.

W związku z tym amerykańscy usługodawcy zobowiązują się do zapewnienia porównywalnych gwarancji bezpiecznego poziomu ochrony danych osobowych co standardy ochrony danych osobowych w UE.

Przy rozważaniu i realizacji uwzględniamy przy tym w szczególności, co następuje:

 • Brak wyłącznych informacji w serwisach i na platformach społecznościowych, lecz same informacje na temat postów i wydarzeń na naszej stronie internetowej.
 • Brak reklam i podawania do wiadomości naszej obecności poza danymi serwisami / platformami – a więc brak wyraźnego werbowania użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na warunki korzystania.
 • Brak wtyczek lub integracji skryptów usługodawców.
 • Regularna ewaluacja obecności w serwisach / na platformach społecznościowych i ocena ryzyka.


Odpowiednie informacje o ochronie danych osobowych i polityki prywatności znajdą Państwo poniżej:

Facebook:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
Spółka-matka: Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy
Możliwość wniesienia sprzeciwu (opt-out) / ogłoszenia reklamowe: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Umowa o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych na stronach Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych na stronach Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

LinkedIn:
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia
Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Możliwość wniesienia sprzeciwu (opt-out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out


Xing:
XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy
Polityka prywatności: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


Instagram:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia
Spółka-matka: Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875


Pinterest
Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland
Polityka prywatności: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 75
Możliwość wniesienia sprzeciwu (Opt-Out): https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

 

do góry