Informatie over de verplichting tot gegevensbescherming

Wij, Teckentrup GmbH & Co. KG, Industriestr. 50, 33415 Verl-Sürenheide, +49 (0) 5246-504 0, info@teckentrup.biz als verantwoordelijke instantie willen u hierna uitleggen welke gegevens wij van u verwerken en hoe.

Functionaris voor gegevensbescherming
Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, de heer Thomas Werning.
Deze is te bereiken onder: werning.com GmbH - Dieselstraße 12 - 32791 Lage - datenschutz@teckentrup.biz - +49 5232 980-4700

Met deze verplichte informatie over gegevensbescherming voldoen wij, als verantwoordelijke instantie, aan onze informatieplicht overeenkomstig art. 12-14 DSGVO.

Informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens
Hieronder vindt u informatie over de persoonsgegevens (dit zijn alle gegevens die u als natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd) identificeren of identificeerbaar maken) die kunnen worden verzameld.
Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Stamgegevens van de klant voor de uitvoering van het contract/de uitvoering van de dienst, naam,adres, e-mailadres, gegevens in verband met de verwerking van de betaling, correspondentie (bijv.schriftelijke correspondentie of e-mailcorrespondentie met u), reclame- en verkoopgegevens (bijv. om uper post of, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, ook per e-mail te informeren over nieuwe,mogelijk interessante aanbiedingen).
  • Gegevens uit contactinitiatieven zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres
  • Leveranciersgegevens zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres
  • Personeelsgegevens zoals naam, adres, bankgegevens, godsdienstige gezindheid,personeelsnummer, nationaal verzekeringsnummer, de loggegevens die voortvloeien uit het gebruikvan de IT-systemen, alsmede andere en bijzondere categorieën van persoonsgegevens
  • Gegevens van aanvragers, zoals naam, adres, e-mailadres, burgerlijke staat, godsdienstige overtuiging
  • Gegevens als gevolg van videobewaking

Rechten van de betrokkenen
Overeenkomstig Art. 15 van de GDPR heeft u het recht om informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, met inbegrip van de ontvangers en de geplande opslagperiode. Indien onjuiste persoonsgegevens zijn verwerkt, hebt u recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 van de GDPR. Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, kunt u verzoeken om verwijdering of beperking van de verwerking, alsmede bezwaar maken tegen de verwerking (art. 17, 18 en 21 DSGVO).
Indien u wenst dat uw gegevens worden gewist, maar wij nog steeds wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, zal de toegang tot uw gegevens worden beperkt (geblokkeerd). Hetzelfde geldt in geval van bezwaar. U kunt uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen voor zover de technische mogelijkheden voor de ontvanger en voor ons beschikbaar zijn.
Onze functionaris voor gegevensbescherming is beschikbaar als contactpersoon voor uw gegevensbeschermingsrechten op datenschutz@teckentrup.biz.

Recht van beroep
Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die voor ons verantwoordelijk is. Staatscommissaris voor de deelstaat Noordrijn-WestfalenKavalleriestr. 2-4, 40213 DüsseldorfTel: +49 (0) 211 38424 0, Fax: +49 (0) 211 38424 10E-Mail: poststelle@ldi-nrw.deof een andere toezichthoudende autoriteit.